معرفی

مشخصات فردی

محمدناصر فرجادی

نام - نام خانوادگی : محمدناصر   فرجادی

پست الکترونیکی : mn.farjadi@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : عمران - عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد واحد کاشان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عمران - حمل و نقل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزا د واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

سر پرست کارگاه بازسازی شهر جنگ زده هویزه سرپرست کارگاه باز سازی شهر چنگ زده خرمشهر رئیس دفتر فنی بنیاد مسکن استان زنجان رئیس اداره ساختمان جمعیت هلال احمر استان تهران معاون عمرانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران دارای پروانه اشتغال بکار با رتبه ارشدتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی - گروه عمران

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/06/01

محمدناصر فرجادی
محمدناصر فرجادی

محل خدمت :
    دانشکده فنی - گروه عمران
مرتبه علمی :
    مربی
^